Tým údržby BBF

KONTAKTY:      – pí. Šorfová              608 772 209 / 776 370 537
ved. tech. týmu – p. Pokorný  734 135 413
 elektro                – p. Janovský  602 783 981
 voda                     – p. Jindrišek  608 250 403