Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní ČÍSLA
HASIČI
Policie ČR
Záchranná služba
Integrovaný záchranný systém

Hasiči Bílina
Policie Bílina
Městská policie
Pohotovost Bílina

V případě havárie v domě
uvědomte delegáta vašeho objektu a technika SBD Milana Kalabzu.

150
158
155
112

950 442 095
417 823 333
417 810 999
417 823 745

733 734 808