Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní ČÍSLA
HASIČI
Policie ČR
Záchranná služba
Integrovaný záchranný systém

Hasiči Bílina
Policie Bílina
Městská policie
Pohotovost Bílina

V případě havárie v domě
uvědomte delegáta vašeho objektu !

Volejte SBD Bílina v pracovní době na telefon –
Po pracovní době na telefon –

150
158
155
112

950 442 095
417 823 333
417 810 999
417 823 745

 

417 824 337
736 633 586
736 633 587