Družstvo

Stavební bytové družstvo Bílina
Čapkova 847, 418 01 Bílina

IČ 00527084, zapsáno v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, Oddíl Dr. XXVI, vložka 7

SBD bylo založeno 19. července 1990. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva. Družstvo je právnickou osobou. Statutárním orgánem družstva je 5 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. SBD je členem Svazu českých a moravských bytových družstev.

Družstvo spravuje byty v družstevních domech, bytové jednotky společenství vlastníků a bytové jednotky soukromé společnosti BBF Brandwijk bytový fond.